A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

02.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

02.40. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
02.40.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
 • urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
 • zagospodarowania lasu,
 • ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
 • doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
 • przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
 • wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
 • pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.