N. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

77.3. WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

77.31.WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
77.31.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:

 • maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.
77.32.WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
77.32.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

 • dźwigów samochodowych,
 • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.
77.33.WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
77.33.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

 • komputerów i sprzętu peryferyjnego,
 • urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
 • maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
 • pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • mebli biurowych.
77.34.WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
77.34.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in.:

 • łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
 • wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
77.35.WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
77.35.Z

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

 • samolotów,
 • balonów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.
77.39.WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
77.39.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
 • silników i turbin,
 • obrabiarek,
 • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
 • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
 • sprzętu do produkcji filmów,
 • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
 • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
 • pojazdów szynowych
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.